Nemokami SMS Lietuvoje internetu, nemokamas SMS siuntimas į visus Lietuvos GSM tinklus - be registracijos!
Nemokamai leidžiama išsiųsti iki 20 SMS žinučių per dieną tam pačiam numeriui ir ne daugiau kaip 30 SMS iš to pačio IP adreso
Kviečiame dalyvauti svetainės vertinimo apklausoje!
Gavėjo tel. nr. (pvz.: 370...)
SMS turinys
Siųsti tiesiai į ekraną
Įvesta simbolių (max=260)
Apsaugos kodas (skaičiai)
Su Taisyklėmis sutinku
(žr. žemiau)

Informacijai: info@smsdykai.lt